Een sûne, skjinne, tûke en griene campus voor Damwâld

RSS feed

Op 22 mei was er in Damwâld in sporthal De Boppeslach een goed bezochte inloopbijeenkomst over de plannen voor een campus in Damwâld. Bewoners kregen de gelegenheid mee te denken en te praten over de plannen. 
 

Wethouder Gerben Wiersma heette de geïnteresseerden kort welkom. Hij benadrukte dat de input van de aanwezigen absoluut wordt gewaardeerd en meegenomen in de ontwikkeling van de verdere plannen. De belangstellenden gingen vervolgens aan de slag. Er werd veel gepraat, tekeningen gemaakt en suggesties gedaan. Al deze input is verzameld. 

Het plan Campus Damwâld

De 3 basisscholen uit het dorp gaan samen in de campus; de openbare Dr. J. Botkeskoalle en de christelijke scholen De Bron en De Fontein. Naast de scholen krijgen Bernesintrum De Blokkedoaze en sporthal De Boppeslach onderdak in de campus. De sporthal is aan renovatie toe en het zou mooi zijn dat school en sporthal met elkaar verbonden worden.

Doel van de avond was om inwoners mee te laten denken over de plannen; burgerparticipatie met een mooi woord. Ouders, leerkrachten, buurtbewoners, sportverenigingen en andere belangstellenden mochten bij deze bijeenkomst ‘buiten de lijntjes’ kleuren. Dit betekende dat alle ideeën, tips en suggesties welkom waren. Er is nog geen concreet plan beschikbaar. Ter inspiratie voor de aanwezigen hingen langs de wanden foto’s van de huidige gebouwen en de omgeving. Ook de kinderen van de scholen zelf hebben ideeën gegeven.

Sûn, tûk, skjin en grien

Er werd van alles geopperd. Het moet vooral een ‘sûne’ plek worden, met veel groen en aandacht voor duurzaamheid, schone energie, fairtrade en afvalvrije scholen. Maar ook het idee van een kinderboerderij kwam voorbij of misschien een squashbaan? Qua verkeer werd vooral om veiligheid gedacht; misschien eenrichtingsverkeer? In ieder geval vond iedereen een overzichtelijk knooppunt van belang. Daarnaast verdient de omgeving wel een opknapbeurt. Onder andere het park, de seniorenwoningen van Nij Tjaerda en de zorgwoningen van Talant.

Hoe nu verder?

De projectgroep verzamelt de ideeën en suggesties die zijn aangeleverd tijdens de inloopbijeenkomst. Zij informeren hiermee de bedrijven die de plannen gaan realiseren. Alles wordt meegenomen in het ontwerpplan. De start van de bouw van de campus staat gepland voor de zomer van 2018 met de verwachting dat in de zomer van 2019 het geheel klaar is.