Eerste online afspraak in Dantumadiel

RSS feed

Dinsdag 20 maart werden Alex en Joukje de Vries uit Damwâld bij het ophalen van hun nieuwe paspoort feestelijk onthaald door burgemeester Aalberts.

Zij zijn de eerste inwoners van Dantumadiel die via de nieuwe online afsprakenmodule een afspraak met de gemeente hebben gemaakt.
Sinds kort kunnen burgers in de gemeente Dantumadiel online een afspraak maken voor het aanvragen en ophalen van onder andere reisdocumenten en rijbewijzen.

Dit kan met behulp van de afsprakenmodule die te vinden is op de gemeentelijke website. Binnen de beschikbare tijd en beschikbaarheid die het systeem aangeeft, kan een afspraak gemaakt worden. Door het maken van een online afspraak is de burger direct aan de beurt en hoeft niet te wachten.
Het gaat dan om afspraken op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 14.00 - 16.00. Met de afsprakenmodule kan dus een afspraak worden gemaakt buiten de reguliere openingstijden om!

De mogelijkheid om online een afspraak te maken is een belangrijke stap in de verbetering van de dienstverlening naar de burger. In de komende tijd zullen er steeds meer producten en diensten zijn waarvoor online een afspraak gemaakt kan worden.
 

Eerste inwoner die afspraak maakt met het online afspraken systeemEerste inwoner die afspraak maakt met het online afspraken systeem.