Er kan weer gezwommen worden bij Swemmersplak in De Westereen

RSS feed

Het Wetterskip heeft het Swemmersplak gecontroleerd en er kan weer worden gezwommen.  

De waterkwaliteit van het Swemmersplak in De Westereen wordt regelmatig door Wetterskip Fryslân gecontroleerd. Vorige week is een lichte overschrijding van de norm voor blauwalg geconstateerd. Het gevaar voor blauwalg is inmiddels verdwenen, en de waarschuwingsborden zijn verwijderd.