Er wordt gewerkt in het Bûtefjild

RSS feed

Vanaf november vorig jaar is in opdracht van de Gebiedscommissie Bûtefjild hard gewerkt aan de realisering van het natuurgebied Klyndobbe.

Eerder waren de gebieden in Over de Wiel al ingericht voor natuur. Ondertussen gaat ook de planvorming gewoon verder. Er worden plannen uitgewerkt voor de aanleg van nog twee extra natuurgebieden (Houtwiel west en Swarte Broek) en voor  aanpassingen binnen bestaande natuurgebieden (Sippenfennen en Bouwe Pet). Om de belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren heeft de gebiedscommissie een Nieuwsbrief samengesteld.