Extra raadsvergadering maandag 18 april

RSS feed

Op maandag 18 april om 19.30 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats. De vergadering bevat een opiniërend deel en een besluitvormend deel.

In het opiniërende deel wordt het onderzoek “Met een blik over de schouder vooruit kijken” behandeld. Dit onderzoek evalueert het proces rondom de ambtelijke fusie. Voor het besluitvormende deel staat de financiering van de interim directeur gemeenschappelijke regeling DDFK op de agenda.

De vergadering is openbaar. Agenda en stukken kunt u bekijken op onder ‘gemeenteraad – vergaderkalender en -stukken.