Extra raadsvergadering over toekomst Dantumadiel

RSS feed

Op dinsdag 11 juni a.s. is er een extra opiniërende raadsvergadering over de toekomst van de gemeente Dantumadiel.

Het college van B&W van de gemeente Dantumadiel heeft onlangs voorgesteld om tot een ambtelijke fusie te komen met de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. De gemeenteraad zal dit voorstel bespreken in een extra opiniërende raadsvergadering op dinsdag 11 juni a.s. vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Damwâld. 

U bent uiteraard van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Agenda en vergaderstukken