Extraatje voor inwoners met laag inkomen

RSS feed
Ontvangt u een uitkering van de gemeente of heeft u een laag inkomen? Dan heeft u in 2014 mogelijk recht op een eenmalige tegemoetkoming van het Rijk.
Het gaat om inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. U kunt op www.laaginkomen.nl bekijken of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.
 
Een echtpaar ontvangt €100, alleenstaande ouders €90 en alleenstaanden €70.
 
Als u in september 2014 een uitkering op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz van uw gemeente ontving maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over op uw bankrekening.
 

Als u in 2014 gebruik heeft gemaakt van een minimavoorziening (langdurigheidstoeslag, Lauwersregeling, categoriale bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen) gaan wij uw inkomen over de maand september 2014 beoordelen. Als u aan de voorwaarden voldoet maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over op uw bankrekening.

Bent u niet bekend bij de gemeente? Of heeft u nog geen bericht en betaling ontvangen? Vraag het extraatje dan vóór 1 december 2014 zelf aan. U kunt het formulier hieronder downloaden.