Fout bij incasso met IBAN banknummers

RSS feed

Zoals u wellicht weet, gaan de banken over op de zogenaamde IBAN banknummers. Voor het incasseren van onder andere de belastingaanslagen moest hiervoor ook en aantal wijzigingen plaatsvinden. 

Zoals u wellicht weet, gaan de banken over op de zogenaamde IBAN banknummers.  Voor het incasseren van onder andere de belastingaanslagen moest hiervoor ook en aantal wijzigingen plaatsvinden. Nadat deze aanpassingen waren aangebracht, hebben we de incasso  van eind januari 2014 volgens de nieuwe methode uitgevoerd en aan de bank aangeboden.
 
Maar omdat er een fout zat in de aangeleverde gegevens, kon de bank deze incasso’s niet verwerken, en zullen ze opnieuw aan de bank moeten worden aangeboden. Omdat er bij de nieuwe manier van incasseren andere termijnen gelden tussen het aanleveren en het daadwerkelijk uitvoeren van de incasso door de bank, kan de incasso van eind januari op zijn vroegst op 5 of 6 februari worden verwerkt. Onze excuses daarvoor.