Gebiedsteams regio Noordoost Friesland

RSS feed
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (op basis van AWBZ). Een deel van deze taken hebben de gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid.
Nieuwe taken, nieuwe werkwijze
De nieuwe taken vragen om andere kennis. Kennis die we als gemeenten niet direct hebben. Er worden daarom in Noordoost Friesland teams gevormd met daarin verschillende deskundigheden; gebiedsteams. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel doen mee. Ook Schiermonnikoog en Ameland zijn in de voorbereiding betrokken.
 
Instanties werken samen
Doel van de gebiedsteams is om de nieuwe taken op een goede manier op te pakken. Niet los van elkaar, maar samen! In de gebiedsteams zitten medewerkers van de gemeenten (Wet maatschappelijke ondersteuning), MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’, Timpaan Welzijn en Interzorg. Deze medewerkers zijn bekend in de gemeenten, omdat ze daar nu ook werken. Alleen de samenwerking wordt nog hechter. In de gebiedsteams werken ze samen en weten ze elkaar goed te vinden.
 
Gebiedsteams starten op
De gebiedsteams zitten nu nog in de beginfase. De medewerkers maken kennis met elkaar, lopen met elkaar mee en hebben samen overleggen en trainingen. Veel zaken moeten nog worden geregeld. Er is afstemming met CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en het Sociaal team over hoe hun taken overgenomen kunnen worden door de gebiedsteams. Daarnaast krijgen instanties zoals huisartsen, scholen, buurthuizen en zorgcentra vaste aanspreekpunten in de gebiedsteams.
 
Belangrijk
Belangrijk om te weten: met uw vragen over een uitkering, zorg of schuldhulpverlening kunt u nog steeds bij uw gemeente terecht.
 
Vanaf 1 januari 2015 staat het gebiedsteam voor u klaar!