Gemeente Dantumadiel test elektrische ‘twitterauto’

RSS feed

College en ambtenaren van de gemeente Dantumadiel kunnen deze week een elektrische auto proberen. Als het goed bevalt zal de gemeente zelf ook overgaan tot aanschaf van een elektrische auto. De ervaringen met deze auto worden gedeeld op het twitteraccount van de gemeente (@dantumadiel).

Momenteel loopt er een aanbestedingstraject om een flink aantal auto’s van de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel te vervangen. Door de mogelijkheid die Drive4 Electric biedt om een elektrische auto een weekje uit te proberen, kunnen collegeleden en ambtenaren in de gemeente Dantumadiel ervaring opdoen met elektrisch rijden.

De gemeente Dantumadiel wil zich inzetten voor een duurzame energie en mobiliteit. Dit blijkt ook uit haar duurzaamheidsvisie die de raad op 24 april 2012 heeft vastgesteld. In de duurzaamheidvisie worden de duurzaamheidaspecten in alle beleidsvelden als randvoorwaarde meegenomen. Dus ook bij de aanschaf van een gemeentelijk voertuig is duurzaamheid een belangrijk criterium. 

Elektrische voertuigen dragen bij aan het verbeteren van het klimaat doordat ze minder CO2 uitstoten dan conventionele voertuigen. De CO2-uitstoot van de bron tot de wielen (‘well-to-wheel’) is zelfs nul wanneer de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld zon-, wind- of bio-energie.

Wethouder Bos neemt autosleutel in ontvangst

 

Wethouder Roelof Bos neemt de sleutel van de twitterauto in ontvangt uit handen van Yvonne Baljeu van het projectbureau Drive4 Electric.