Gemeente op zoek naar briefschrijver

RSS feed
Op 19 augustus jl. ontving het college B&W een brief namens de buurtbewoners van de Foarwei in Driezum over het verkeer op de Foarwei. Het college wil de brief graag beantwoorden, maar contactgegevens van de afzender ontbreken.
Graag komen wij in contact met de briefschrijver via onderstaande contactgegevens zodat het college alsnog kan reageren op de brief.
mail: post@dantumadiel.eu 
Brief:Gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.
Telefoon:14 0511, t.a.v. Duty Kooistra