Gemeentelijke verordening WMO en verordening jeugdhulp 2015

RSS feed
De gemeenteraad van de gemeente Dantumadiel heeft in haar vergadering van 25 november 2014 de gemeentelijke verordeningen vastgesteld. Deze verordeningen treden met ingang van 1 januari 2015 in werking.
Er is door het Wmo Burgerplatform DanDon van de mogelijkheid gebruik gemaakt vooraf advies te geven over de nieuwe verordeningen. Het zwaartepunt van deze verordeningen ligt bij het helpenvan inwoners met het oplossen van hun hulpvraag.
 
U kunt de verordeningen lezen op onze website of www.noordoostzorgt.nl.