Gemeenten voeren gesprekken over stopzetten huishoudelijke hulp

RSS feed
In de eerste week van oktober 2014 hebben de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog hun inwoners een brief gestuurd over het stopzetten van de huishoudelijke hulp 1  per 1 januari 2015.
Veel inwoners hebben naar aanleiding van de brief een gesprek aangevraagd. Het lukt bijvoorbeeld niet om het schoonmaken van de woning zelf, met familie, buren of naasten in hun omgeving te regelen. Ook zijn er inwoners die voor het schoonmaken iemand willen inhuren, maar de kosten niet kunnen betalen. Wij denken dan vooral aan klanten die naast huishoudelijke hulp ook nog gebruikmaken van andere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Wij vragen deze mensen contact op te nemen met het team WMO om een afspraak te maken voor een gesprek. Mensen die bij ons bekend zijn met meerdere zorgvormen worden ook nog actief benaderd, voor zover ze dat zelf nog niet hebben gedaan.)
 
Tijdens het gesprek met de meitinker van het team WMO wordt bekeken of er nog andere mogelijkheden zijn. Ook wordt besproken hoe hoog het maandelijkse inkomen en het vermogen is (vermogen in de eigen woning telt niet mee). Dat is nodig om te kunnen bepalen of de hulp zelf kan worden betaald of dat er voor deze noodzakelijke kosten bij de gemeenten een aanvraag voor bijzondere bijstand kan worden ingediend.
 
Een gesprek aanvragen?
Meerdere inwoners hebben zelf of met naasten het schoonmaken van de woning geregeld. Het kan lastig zijn om op eigen kracht het schoonmaakwerk te regelen. Wij denken hierbij aan inwoners die naast hh1 ook gebruikmaken van andere vormen van zorg zoals begeleiding of persoonlijke verzorging. Wij vragen u contact op te nemen met het team Wmo om een afspraak te maken voor een gesprek. Dat kan door op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur te bellen naar: 14 0511 of 14 0519 of te mailen: wijwerkensamen@dandon.nl