Gemeenteraad Dantumadiel kiest voor toekomstbestendige campus

RSS feed

De gemeenteraad van Dantumadiel is 19 juni 2018 akkoord gegaan met een totaal budget van 12 miljoen voor de bouw van een nieuw school en sporthal in Damwâld.

Eerder werd door de gemeente Dantumadiel de opdracht al voorlopig gegund aan Bouwgroep Dijkstra Draisma voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe school en sporthal en het maken van een plan voor de herinrichting van de Badhúswei.

Door een wijziging in Wet- en Regelgeving is de BTW op de sporthal vanaf 1 januari 2019 niet meer verrekenbaar.  Om de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid waar te kunnen maken is ook hier nu budget voor gereserveerd.

Met dit extra geld voegt de gemeente de daad bij het woord van eerdere uitspraken over een groen voorbeeldproject. De gehele campus wordt hiermee energieneutraal en zal zonder gasaansluiting worden gerealiseerd. Het gebouw zal een flexibele indeling krijgen en geschikt zijn voor vernieuwende leerconcepten.