Gemeenteraad vergadert op 10 juni

RSS feed

De gemeenteraad van Dantumadiel vergadert op dinsdag 10 juni a.s. vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld.

Het gaat om een opiniërende  raadsvergadering. Op de agenda staat de behandeling van programma’s 2015-2018. De volledige agenda en achterliggende stukken kunt u vinden bij ‘gemeenteraad/vergaderstukken’. U bent van harte welkom bij de vergadering.