Gemeenteraad vergadert op 31 mei

RSS feed

Op dinsdag 31 mei vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een opiniërende en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering. 

Det opiniërende raadsvergadering begint om 19:30 uur en gaat onder andere over de nota ‘sport in Dantumadiel, herijking samenwerking DDFK en de uitvoering van de motie over solvabiliteit. Aansluitend aan de opiniërende raadsvergadering is de besluitvormende raadsvergadering. 

U kunt de raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis te Damwâld. Agenda’s, vergadertijden en achterliggende stukken zijn op vergaderkalender en stukken te raadplegen. De vergadering kan ook live gevolgd worden via www.dantumadiel.eu.