Gemeenteraadsvergadering 12 en 13 oktober

RSS feed

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober vergadert de gemeenteraad.

Op 12 oktober is er van 19:30 tot 20:30 een Rondetafelgesprek over huisvesting onderwijs en bewegingsonderwijs. Op 13 oktober is er van 19:30 tot 21:30 een Rondetafelgesprek over de programmabegroting 2016-2019.

Meer informatie over Rondetafelgesprekken kunt u vinden op de gemeentelijke website. Agenda’s, vergadertijden en achterliggende stukken vindt u onder bestuur-vergaderkalender en stukken.