Gemeenteraadsvergadering 26 juni a.s. om 17.00 uur

RSS feed

Op dinsdag 26 juni vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een opiniërende en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering. Vanwege de omvang van de agenda begint de vergadering om 17.00 uur.

Agenda’s, achterliggende stukken, locaties en exacte tijdstippen van de vergaderingen zijn onder 'vergaderkalender en stukken' te raadplegen.