Gemeenteraadsvergadering 27 oktober en 3 november

RSS feed

Op dinsdag 27 oktober om 19.30 vergadert de gemeenteraad van Dantumadiel over onder andere de programmabegroting, diverse verordeningen over onderwijs, begroting en benoeming leden Raad van Toezicht ROOBOL en fairtrade. Deze opiniërende vergadering wordt voortgezet op dinsdag 3 november om 19.30 uur.

Aansluitend op de opiniërende vergadering op 3 november vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats met onder andere op de agenda: het wegenbeleidsplan, begroting 2016 FUMO en afsluitingsdocument bouw Brede School.

De volledige agenda’s en de vergaderstukken kunt u vinden onder bestuur-vergaderkalender. U kunt de vergadering ook live volgen via de website (bestuur-raadsvergadering luisteren). U bent van harte welkom.