Gemeenteraadsvergadering dinsdag 24 juni

RSS feed

Op dinsdag 24 juni zal er in de raadszaal van het gemeentehuis een opiniërende raadsvergadering plaatsvinden.

Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn de privatisering van het buitensportcomplex in Damwâld, de gebiedsgerichte maatregelen Centrale As en de vaststelling van de nieuwe programma's.

U vindt alle vergaderstukken onder het kopje Bestuur - Gemeenteraad - Vergaderkalender en stukken. U kunt de vergadering ook live meeluisteren op http://dantumadiel.raadsinformatie.nl/live .

De opiniërende raadsvergadering van 24 juni zal worden voortgezet op 1 juli 2014, aanvang 20.00 uur. De besluitvormende raad is dan aansluitend.