Gemeenteraadsvergadering maandag 30 september

RSS feed

Op maandag 30 september vergadert de gemeenteraad. Het gaat om een ‘fuortgangspetear’, die begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:00 uur.

Drie keer per jaar geeft het college de raad een overzicht van de ontwikkelingen in de gemeente. Dat gaat over de financiën en ook of de gestelde doelen nog haalbaar zijn. In de rapportage worden ook enkele wijzigingen in de begroting van 2013 voorgesteld. U kunt deze rapportage op de website van de gemeente vinden (via de kalender). U bent van harte welkom bij dit petear.  

U kunt de raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis te Damwâld. U kunt daar ook de vergaderingen beluisteren.

Agenda en vergaderstukken