Gemeenteraadsvergadering maandag 7 oktober

RSS feed

Op maandag 7 oktober vinden er rondetafelgesprekken (RTG) plaats over de programmabegroting 2014-2017.

De begroting geeft aan wat er, op basis van de beschikbare financiën, gerealiseerd kan worden van de programma’s die in april dit jaar voor 2014 zijn vastgesteld. Met de begroting wordt ook bepaald hoeveel belasting de burgers moeten betalen en hoe hoog de kosten zullen zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning of een paspoort.

U kunt aan dit gesprek deelnemen of het op de publieke tribune volgen. Het RTG begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom. (De vergadering is ook live te volgen).

Agenda en vergaderstukken