Gemeenteraadsverkiezingen 2014

RSS feed

Op woensdag 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Politieke groeperingen kunnen zich aanmelden om verkozen te worden.

Politieke groeperingen (partijen) die in de gemeente Dantumadiel onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, moeten deze aanduiding uiterlijk op maandag 23 december 2013 bij de gemeente Dantumadiel laten registreren (Kieswet artikel G3).