Geslaagde bodemnetwerkavond

RSS feed

Ruim 100 belangstellenden van loonbedrijven, aannemers, hoveniers, nutsbedrijven en adviesbureaus zijn geïnformeerd over het nieuwe bodembeleid. Dit nieuwe bodembeleid is eind 2012 vastgesteld door 18 samenwerkende gemeenten, waaronder Dantumadiel. 

De avond vond plaats in de Pleats te Burgum. Deze netwerkavond is op 28 februari voor Noardeast Fryslân georganiseerd door de gemeenten Kollumerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dongeradeel, Smallingerland en Dantumadiel. Bedrijven die grond verzetten maakten tijdens de avond kennis met een nieuwe mogelijkheid om snel te zien hoe men de grond van locatie A naar B kan verplaatsen en wat daarvoor nodig is.

In 2012 is gezamenlijk met 17 gemeenten (regio Noard Fryslân) een Nota Bodembeheer volgens het Besluit Bodemkwaliteit opgesteld en vastgesteld.Op basis van deze Nota is het verplaatsen en het toepassen/hergebruik van grond binnen de deelnemende gemeenten eenduidig, goedkoper en eenvoudig:

  • Eenduidig omdat er één beleid is voor alle gemeenten;
  • Goedkoper omdat er niet in alle gevallen partijkeuringen uitgevoerd dienen te worden, maar gebruik gemaakt kan worden van de bodemkwaliteitskaart;
  • Eenvoudig omdat aan de hand van een (toekomstige) internettoepassing u met een paar muisklikken op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden van grondverzet van en naar een locatie.

In 2004 is het voorgaande bodembeleid volgens het Bouwstoffenbesluit vastgesteld door de regio Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Smallingerland. In 2005 is het voorgaande bodembeleid gecommuniceerd met een bijeenkomst aan grondverzetbedrijven/adviesbureaus die werkzaam zijn in de regio. Vanwege het grote succes lag het voor de hand om dit te herhalen voor het nieuwe bodembeleid. 

 

Kijk voor meer informatie elders op de website of lees de Bodembrochure.

Naar verwachting komt voor de zomer alle digitale informatie rondom het nieuwe bodembeleid via de website beschikbaar. Onder meer de bodemkwaliteitskaart die voor 18 gemeenten in Noard Fryslân is ontwikkeld komt dan online.