Gladheidbestrijding

RSS feed

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 15 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. Dat betekent niet altijd dat alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. 

In de dorpen worden de wegen door medewerkers van Gemeentewurk gestrooid. Dit gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheid systeem. De bestrijding van gladheid op trottoirs blijft beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens de normale werktijden. Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw grond zelf aan te pakken.U heeft de beschikking over het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend bestemd voor het openbare trottoir en niet voor eigen gebruik. Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen aan de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode. Voor meldingen van gladheid kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de melddesk van de gemeente Dantumadiel, telefoonnummer 14-0511.