Haw it der Oer, informatieavond voor ouders over de pubertijd

RSS feed

Vanavond is er op ‘De Saad’ in Damwâld een informatiebijeenkomst voor ouders met kinderen van 10 t/m 15 jaar over grensoverschrijdend gedrag en ‘hoe werkt het puberbrein’. 

Je kind komt in de pubertijd, dit brengt grote veranderingen met zich mee. Kinderen in de pubertijd krijgen met met van alles te maken; hun lichaam verandert, ze sluiten nieuwe vriendschappen en internet heeft een dominante rol gekregen. Een puber lijkt zelfverzekerd, maar toch… 

Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe reageer je op experimenteergedrag? Wat doe je als je kind met negatieve ervaringen zoals pesten te maken krijgt? Hoe blijf je in gesprek? Hoe sluit je aan bij de wereld van je kind? Hoe ver kun je of moet je gaan?

Jeugdhulp en Fier geven hierover voorlichting. Met een interactief programma willen ze ouders uitnodigen vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan en vooral van elkaar te leren.

De bijeenkomst is van 19:45 tot 21:30 uur.