Heeft u een mooie verzameling?

RSS feed

In de centrale hal van het gemeentehuis staat een vitrinekast waarin verzamelingen van inwoners van Dantumadiel worden getoond. Er is weer ruimte voor een nieuwe verzameling.

Al talloze verzamelingen hebben we mogen tentoonstellen zoals oude radio’s, merklappen, stenen, voorwerpen uit de oorlog, elektrische schakelaars enz.  Heeft u ook een bijzondere verzameling die u wilt laten zien of kent u iemand met een bijzondere verzameling? Wij horen het graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Boskma, medewerker eenheid Wolwêzen via telefoonnummer 14 0511