Heldoorn blijft langer als waarnemend burgemeester van Dantumadiel

RSS feed

Waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn blijft langer werkzaam in de gemeente Dantumadiel. Commissaris van de Koning John Jorritsma heeft dit met de heer Heldoorn en een delegatie van de gemeenteraad afgesproken.

Eerder was overeengekomen dat ze voor 1 juli van dit jaar zouden nagaan of de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester nu zou starten. Met de raadsdelegatie kwam de heer Jorritsma tot de conclusie dat het verstandiger is daar nog even mee te wachten. Hierdoor kan de heer Heldoorn aanblijven om namens Dantumadiel de ambtelijke fusie met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. een succesvolle start te bezorgen. De bedoeling is dat die fusie op 1 januari 2017 in gaat. 

Hierna gaat de raad in gesprek met de Commissaris van de Koning die dan in functie is, over de procedure om te komen tot een Kroonbenoemde burgemeester. De heer Heldoorn blijft aan tot die opvolger er is. De heer Jorritsma begeleidt deze procedure niet. Hij vertrekt in september naar Eindhoven waar hij zelf als burgemeester aan de slag gaat. 

De heer Heldoorn (59, PvdA) is sinds begin 2014 waarnemend burgemeester in Dantumadiel. Hij volgde Arie Aalberts op die naar De Fryske Marren vertrok.
 

Burgemeester Sicko Heldoorn