Henderika (Rita) Brouwer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

RSS feed

Op dinsdag 12 juni om 14:00 uur heeft Rita Brouwer (64) uit Damwâld een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Uit handen van burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel ontvingzij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Brouwer krijgt de onderscheiding vanwege haar grote  inzet, al meer dan dertig jaar voor activiteitencentrum ‘De iepen doar’.  Stichting ‘De iepen doar’ is de opvolger van Stichting Welzijn die oorspronkelijk het vrijwilligerswerk in Dagcentrum Nij Tjaarda in Damwâld coördineerde. Na het loskoppelen van Welzijn Dantumadiel van Dongeradeel in 2012, is de draad opgepakt door een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van Rita Brouwer.

‘De iepen Doar’  er is voor de 55-plussers, in het bijzonder voor eenzame mensen. In dagcentrum  Nij Tjaarda vinden zij gezelligheid en een luisterend oor. Er worden activiteiten georganiseerd zoals: sjoelen, optredens van koren of artiesten, wordt er gezamenlijk gegeten, worden bingoavonden of andere gezellige activiteiten georganiseerd. Voor al deze activiteiten verzorgt mevrouw Brouwer de inkopen, regelt ze de artiesten, bereidt mede de maaltijden, helpt mee in de bediening en stuurt de vrijwilligers aan. 

Rita Brouwer is daarnaast een van de drijvende krachten achter de organisatie van diverse andere activiteiten in Nij Tjaarda. Mede door haar inzet is onder andere de biljartzaal uitgebreid, is de bibliotheek ingericht en is er een winkeltje gekomen.

Burgemeester feliciteert Rita Brouwer

Burgemeester samen met Rita BrouwerFoto's Nanne Nicolai