Herinrichting centrum Feanwâlden van start

RSS feed

Op maandag 11 augustus ging de schop in de grond in de straat ‘De Haven’ in Feanwâlden. De herinrichting van De Haven maakt deel uit van een complete herinrichting van De Haadstrjitte en omgeving.

Als voorbereiding op de herinrichting werd de Hubo op de Koemarkt al eerder gesloopt. In het dorpscentrum van Feanwâlden wordt een nieuw straatbeeld volgens de principes van Dielde Romte* gecreëerd en gedeeltelijk een nieuw rioolstelsel aangelegd.  

De gemeente Dantumadiel heeft het werk uitbesteed aan Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. uit Kollum. Het werk is opgedeeld in zes verschillende fasen om te voorkomen dat de werkzaamheden voor veel overlast gaan zorgen. De communicatie richting bewoners wordt verzorgd door Daniël Pijnacker b.v. 

De herinrichting van de Haadstrjitte en omgeving is één van de projecten onder Feanwâlden Foarút. Feanwâlden Foarút is de paraplu voor verschillende deelprojecten die allemaal tot doel hebben om de leefbaarheid van Feanwâlden te vergroten. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de diverse projecten. De revitalisering van De Swette is het eerste project wat gerealiseerd werd. Naast dit project zijn er ook plannen voor het stationsgebied, de Koemarkt en het MFC en zal een uitbreidingsplan (De Bosk) worden gerealiseerd. 

Volg de projecten van Feanwâlden Foarút op www.facebook.com/feanwaldenfoarut

 

*Dielde Romte is het ‘niet regelen’ van de openbare ruimte. Dus geen rijbaan, geen trottoir(banden), geen parkeervakken, geen verkeersborden. Alle gebruikers delen de openbare ruimte met elkaar. Uit onderzoeken is gebleken dat in ‘Dielde Romte’ gebieden minder ongelukken gebeuren. De gemeenten langs de centrale as hebben afgesproken om, daar waar het kan, het concept ‘Dielde Romte’ te realiseren.

 

herinrichting Feanwalden

Foto: Dicky van der Meer