Herziening bebouwde kom grens boswet

RSS feed
De gemeente Dantumadiel heeft volgens Art.1 lid 5 van de Boswet de concept begrenzing van de bebouwde kom vastgesteld. Het betreft een aanpassing van de in 1999 vastgestelde begrenzing.
Het besluit en de bijbehorende kaart kunnen met ingang van donderdag 25 september 2014 tot 25 oktober worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis in Damwâld.  Ook zijn deze digitaal te vinden via de twee PDF documenten onderaan dit bericht.
 
Binnen de inzagetermijn van dertig dagen kan iedereen op de volgende wijze zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders vande gemeente Dantumadiel:
− Schriftelijk, t.a.v. het college van burgemeester enwethouders, postbus 22, 9104 ZG Damwâld;
− Mondeling, voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 14-0511 en vragen naar de behandelende ambtenaar.
 
Om termijnoverschrijding te voorkomen verzoeken wij u – in geval van een mondelingezienswijze - uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage termijn een afspraak te maken.