Herziening gemeentelijke verordening leerlingvervoer

RSS feed

De gemeenteraad heeft op 26 augustus 2014 de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer vastgesteld. De verordening treedt met ingang van 1 augustus 2014 in werking.

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school die passend is voor uw kind. Soms komt een deel van de kosten voor eigen rekening, u moet dan een eigen bijdrage betalen.
 
U kunt de gemeentelijke verordening lezen in onderstaand PDF document.