Het laatste nieuws rondom de gladheid en afvalinzameling in Dantumadiel

RSS feed

Volg hier het laatste nieuws rondom de gladheid in de gemeente.

Update vrijdag 8 januari 9.00 uur

De ondergrondse containers die normaal gesproken vandaag worden geleegd, worden zaterdag geleegd. 

De eerder deze week niet geleegde containers kunnen over twee weken, op de op de afvalkalender aangegeven dag, weer worden aangeboden.


Update donderdag 7 januari 9:00 uur

Gisteravond en vanochtend vanaf 04:00 is de gladheidsbestrijding weer in gang gezet. Gemeentewurk is bezig de hoofdwegen begaanbaar te maken en te houden. Wij blijven dit gedurende de dag ook doen.

De hoofdroutes lijken nu redelijk, maar het blijft overal oppassen en de weersberichten voor vandaag zijn erg slecht. Er is dan ook nog steeds weeralarm code rood. Wanneer het kan, wordt er geprobeerd ook de woonwijken te strooien, zodat, zodra de dooi invalt het ijs sneller weg zal zijn. De chauffeur bekijkt ter plekke of en welke straten verantwoord zijn en er worden geen onnodige risico’s genomen.

  • Zoutbakken

De zoutbakken worden waar mogelijk weer gevuld. Er zijn al een aantal bakken gevuld. Particulieren kunnen zout halen bij bv. De Welkoop; Veenma, Hogedijken 53 in Dokkum en bij Brolsma, Roazeloane 61 in De Westereen.

  • Geen leging groene containers donderdag 7 januari

Zoals eerder bekend worden de groene containers i.v.m. de weersomstandigheden niet geleegd. De volgende leging van groene container is over twee weken op de reguliere afhaaldag, die vermeld staat op de afvalkalender.

  • Ondergrondse containers

De ondergrondse containers die normaal gesproken vandaag worden geleegd, zullen i.v.m. het weer zaterdag worden geleegd.


Update woensdag 6 januari 15.00 uur

  • Legen containers

Vanwege de gladheid worden er ook morgen (donderdag 7 januari) geen groene containers geleegd.  Het is onverantwoord omdat vele wegen en wijken nog niet begaanbaar zijn en het blijft vriezen/ijzelen. Donderdag wordt besloten of er vrijdag weer kan worden gereden. 


Update woensdag 6 januari 14.00 uur

  • Strooien

Inmiddels is het weer code rood voor Friesland! We blijven de hoofdwegen strooien en waar mogelijk de woonwijken.

  • Ondergrondse containers

Er komen meldingen binnen over defecte ondergrondse containers. Zeer waarschijnlijk zijn ze niet defect maar gewoon vol. De ondergrondse containers worden vandaag i.v.m. de weersomstandigheden niet geleegd. Omrin zal de route zaterdag inhalen. Wij vragen u uw vuilniszakken tot zaterdag thuis te houden en niet naast de container te zetten. Dit voorkomt extra werk.


Update woensdag 6 januari 9.00 uur

  • Containers

De containers worden vandaag ook niet geleegd. Deze containers kunnen over twee weken weer worden aangeboden. Zoals het nu lijkt worden containers vanaf vrijdag weer geleegd.

  • Strooien

De hoofdwegen worden gestrooid. Als het weer het toelaat, worden ook de woonwijken gestrooid. Wij adviseren boeren om zand te strooien. Het strooien van zout heeft vaak geen zin omdat het zout niet wordt ingereden.

  • Zoutbakken

Het vullen van de zoutbakken is op dit moment te moeilijk. De zoutbakken staan vaak op plekken waar niet gestrooid wordt. Wanneer de vrachtwagen zich hierop begeeft, kan deze niet meer wegkomen. U kunt een lege zoutbak melden via 14 0511. Wanneer het weer het toelaat, wordt de zoutbak weer gevuld.