Hoefgekletter in Noordoost Fryslân

RSS feed

Menners en ruiters kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen in Noordoost Fryslân. Maar liefst 600 kilometer aan men- en ruiterroutes verdeeld over 26 routes staan hen ter beschikking. De wethouders van de zes gemeenten in de regio presenteerden vrijdag 25 mei in Oentsjerk een routeboekje met overzichtskaart en een website. 

Gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer nam door middel van ringsteken het eerste exemplaar van het routeboekje in ontvangst. Tijdens de opening benadrukte wethouder Haije Talsma van de gemeente Ferwerderadiel dat de zes gemeenten zeer ingenomen zijn met de inzet van de vele vrijwilligers die de routes hebben uitgestippeld. De routes werden symbolisch in gebruik genomen door een korte mentocht voor genodigden. Aansluitend ging de Tryn Wâlden Tocht van start voor zowel menners als ruiters.

 

Volop mogelijkheden voor menners en ruiters

De toeristische infrastructuur in Noordoost Fryslân wordt steeds completer. Na het fietsroutenetwerk, het wandelnetwerk van Historische Wandelpaden en de kanoroutes is nu een netwerk van men- en ruiterroutes gerealiseerd. Maar liefst 600 kilometer aan men- en ruitermogelijkheden verdeeld over 26 routes over bestaande paden en wegen door het gevarieerde landschap van Noordoost Fryslân.
Dat is het resultaat van het gezamenlijke project van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Vele vrijwilligers werkten mee aan de totstandkoming van de men- en ruiterroutes. Met hun kennis van het gebied werden prachtige routes uitgestippeld.

De gevarieerde routes lopen door een landschap van wadden en wouden: het Lauwersmeergebied, het terpenlandschap met karakteristieke terpdorpen en fraaie boerderijen, weidse vlakten in het kustgebied, en het coulisselandschap en fraaie bossen van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

 

Routeboekje

De routes kunnen worden gereden aan de hand van het routeboekje, met daarin een overzichtskaart, routebeschrijvingen en nuttige adressen. Het boekje is te verkrijgen bij de VVV-kantoren in de regio. Daarnaast zijn de 26 routes te downloaden vanaf de website www.paardrijdenfryslan.nl, als routekaart, routebeschrijving of gps-coördinaten. Op deze site is ook aanvullende informatie te vinden, zoals horeca en overnachtingsadressen waar men met paard (en wagen) terecht kan.
Noordoost Fryslân richt zich met deze uitgave op de recreatieve menners en ruiters in de regio en op het hippisch toerisme.

 

Subsidie

Het project van € 90.000 is mede mogelijk gemaakt met financiële steun (in totaal € 36.000) van:

  • de Europese Unie: fonds ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), programma POP (Plattelands Ontwikkelingsprogramma) en
  • de provincie Fryslân: ILG (Inrichting Landelijk Gebied).

 Uitreiking eerste exemplaar van het routeboekje  Menners en ruiters