Hoge aantal meldingen verwarde mensen in Dantumadiel vooral veroorzaakt door 1 inwoner

RSS feed

De Leeuwarder Courant berichtte op 10 september dat de meeste meldingen over verwarde personen gedurende de afgelopen 4 jaar in Dantumadiel plaatsvonden. Dit blijkt uit de onderzoeksgegevens van het KRO-NCRV-programma ‘De Monitor’. 

Het onderzoek richt zich op meldingen tussen 2011 en 2015 van geluidsoverlast en opstootjes waarbij verwarde mensen zijn betrokken maar ook meldingen dat iemand een gevaar is voor zichzelf. 

Uit het bericht van LC blijkt dat Dantumadiel hoog scoort op het aantal meldingen verwarde personen. Dit klopt. Het hoge aantal meldingen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door 1 inwoner met psychische klachten. De gemeente is hiervan op de hoogte en heeft hierover regelmatig contact met politie en hulpverleners.