Hogere subsidie asbestverwijdering Buitengebied

RSS feed

Vanaf 1 juli 2014 wordt de stimuleringsmaatregeling voor asbestverwijdering verruimd. Ook word de subsidie vanuit de provincie Fryslân verhoogd.

Er is in 2012 een stimuleringsmaatregel voor de twaalf provincies vastgesteld: ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’. De provincie Fryslân subsidieert met ruim ander half miljoen euro het saneren van asbestdaken. Na de sanering worden er zonnepanelen op daken geplaatst. Deze regeling geldt voor agrarische ondernemers en boerderijen. Vanaf 1 juli 2014 wordt deze regeling verruimd. Eigenaren van voormalige boerderijen en voormalige agrarische ondernemers kunnen dan ook gebruik maken van de regeling. Het subsidiebedrag wordt ook per 1 juli 2014 verhoogd.

Nieuwe gebruikers
Eigenaren van voormalige boerderijen kunnen maximaal 30% van de subsidiegrens ontvangen. Hiermee blijft de stimuleringsmaatregel vooral gericht op actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt
een grotere groep bewoners van het platteland de mogelijkheid om met subsidie asbest te verwijderen. In 2024 geldt een wettelijk verbod op de aanwezigheid van asbest.

Aangepaste regeling
De aangepaste stimuleringsregeling is in samenspraak met het Rijk opgesteld door het IPO (Interprovinciaal Overleg).
Voor Fryslân wijzigt daarbij nog het volgende:
• Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbest dak
• Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te herstellen asbest dak
• Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
• De looptijd van de regeling eindigt op 31 december 2015.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over aanpassing van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ op www.asbestvanhetdak.nl.