Hoorzitting adviescommissie bezwaarschriften DDFK donderdag 14 april 2016

RSS feed

Donderdag 14 april is er een hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK.

De hoorzitting is in het gemeentehuis te Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)Deze zitting is openbaar. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries tel.nr. 14-0511 (kies gemeente Dantumadiel) of via Post@Dantumadiel.eu.
 

  • Aanwezige commisieleden: Dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, dhr. G. Stellingwerf
  • Secretarissen: dhr. J. Boskma (Dongeradeel), mevr. M. Sanders (Dantumadiel), mevr. H. Pel (Kollumerland c.a.)

15.15 uur         

bezwaarschrift van de heer N. den Breeyen, Prof. Holwardastrjitte 12, 9151 KW te Holwerd inzake besluit 23 februari 2016 betreffende WOB verzoeken

15.50 uur

bezwaarschrift van Skála Legal, namens Autobedrijf De Haan B.V., De Swette 3c te Feanwâlden inzake besluit 30-11-2015 betreffende maatwerkvoorschriften

16.25 uur   

bezwaarschrift van Stichting Achmea rechtsbijstand namens mw. I. Postma-Haar, Willem Loreweg 11 te Kollum inzake besluit d.d. 01-02-2016, betreffende omgevingsvergunning voor het exploiteren van een horeca-activiteit / groepsaccommodatie, waaronder eveneens wordt begrepen logies / ontbijt ondersteunende horeca op Wouddijk 1, 9291 LA te Kollum