Hoorzitting bestemmingsplan Bûtengebiet

RSS feed

Binnenkort gaat de raad van Dantumadiel de Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel (ontwerp) behandelen in een raadsvergadering. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 21 juni.

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 21 juni a.s. vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld. Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meld u dan uiterlijk zaterdag 18 juni aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu.

Het Presidium van Dantumadiel heeft aangegeven dat, mochten er zich geen insprekers aanmelden, deze Hoorzitting geannuleerd wordt.

De achterliggende stukken vindt u onder bestuur/gemeenteraad. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom.