Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 12 november

RSS feed

Op donderdag 12 november a.s. vindt de hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel, Algemene kamer plaats.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt). De commissie voor bezwaarschriften van de Algemene kamer komt bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze is openbaar.

Aanwezige leden:
Dhr. H. Schukking (vz), mw. Y Snijder, dhr. G. Stellingwerf

Secretaris:
dhr. J. Boskma (namens Dongeradeel), mw. H. Pel (namens Kollumerland c.a.), mevr. M. Sanders (namens Dantumadiel)

Agenda

  • 15.15 uur: bezwaarschrift inzake beschikking d.d. 10-07-2015 besluit nummeraanduiding Stasjonswei 36 en 36a in Holwerd
  • 15.50 uur: bezwaarschrift inzake beschikking d.d. 19-8-2015 omgevingsvergunning realiseren 2 appartementen voormalig VVV-kantoor Op de Fetze 13a en 13b te Dokkum              
  • 16.25 uur: bezwaarschrift inzake beschikking d.d. 30-06-2015 omgevingsvergunning vernieuwen Meckamabrug aan de Tochmalaan te Kollum             
  • 17.00 uur: bezwaarschrift inzake beschikking d.d. 03-09-2015 gebruik BSN in beschikking

Voor het inzien van de stukken of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Vries, telefoonnummer 14-0511 (gemeente Dantumadiel).