Hoorzitting commissie bezwaarschriften op 12 februari 2013 (gewijzigd!)

RSS feed

Op 12 februari a.s. komt de commissie voor bezwaarschriften bijeen in het gemeentehuis voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. De hoorzitting is openbaar. 

Agenda

16.10 uur:

bezwaarschrift ingediend door omwonenden tegen het besluit van Burgemeester en wethouders d.d. 23-10-2012, be­tref­fende:

  • de herinrichting Noordelijke dorpsrand tot grens bestemmingsplan Talma 2;
  • de omgevingsvergunning gepubliceerd d.d. 24-10-2012, en:
  • de inadequate oplossingen van de rioleringsproblematiek. -  DEZE ZITTING WORDT OP VERZOEK VAN DE BEZWAARMAKERS VERPLAATST NAAR 12 MAART 2013.

 16.40 uur:

bezwaarschrift ingediend door Vogelwacht Veenwouden e.o. tegen het besluit van Burgemeester en wethouders d.d. 23-10-2012 betreffende het aanplanten van elzensingels aan de noordrand van Feanwâlden en het aanleggen van een wandelpad.

17.10 uur:

bezwaarschrift ingediend door J. Eisma te Broeksterwâld tegen het besluit van Burgemeester en wethouders d.d. 28-11-2012 betreffende het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van koek en zopie op en nabij het ijs van de Falomsterfeart nabij Mûnewei 25 in de De Falom.

Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511