Hoorzitting commissie bezwaarschriften

RSS feed

Op dinsdag 9 juli a.s. vergadert de commissie bezwaarschriften over ingediende bezwaren. De vergadering is openbaar.

De agenda ziet er als volgt uit:

16.10 uur:
Bezwaarschrift ingediend be­tref­fende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het perceel Conradi Veenlandstrjitte 8 te Damwâld.

16.40 uur:
Bbezwaarschrift ingediend be­tref­fende het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtreding van artikel 2.1 eerst lid, aanhef en onder e en/of artikel 2.3 van de Wabo en strekkende tot het buiten werking stellen en houden van de inrichting van Teeling te Feanwâlden.

Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.