Hoorzitting commissie bezwaarschriften

RSS feed

Op dinsdag 10 september a.s. vergadert de commissie voor bezwaarschriften over ingediende bezwaren. De vergadering is openbaar.

De agenda ziet er als volgt uit:
 
16.10 uur:
Bezwaarschrift inzake verzoek om planschade Master Frenkestrjitte 20 te Rinsumageast 
 
Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.