Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften

RSS feed

Op donderdag 17 december a.s. vindt de hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel, Algemene kamer plaats.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt). De commissie voor bezwaarschriften van de Algemene kamer komt bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze is openbaar.

Adviescommissie:
Dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, dhr. J. van der Werff

Agenda

15.15 uur          bezwaarschrift inzake besluit van 18 augustus 2015, afwijzing handhavingsverzoek trapveld te Driezum

16.00 uur          bezwaarschrift inzake besluit van 7 oktober 2015, intrekken bouwvergunningen Haadwei 21 te De Falom

16.45                bezwaarschrift inzake besluit 27 mei 2015, opleggen bouwstop Voorstraat 5 te Kollum

Voor het inzien van de stukken of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Vries, telefoonnummer 14-0511 (gemeente Dantumadiel).