Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 19 mei 2016

RSS feed

Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 19 mei 2016, gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt) Deze zitting is openbaar.

Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries tel.nr. 14-0511 (kies gemeente Dantumadiel) of via Post@Dantumadiel.eu.

Aanwezige commisieleden:

Dhr. D. Beltman (plv.vz), mevr. Y. Snijder, dhr. J. van der Werff

Secretarissen:

dhr. J. Boskma (Dongeradeel), mevr. M. Sanders (Dantumadiel)

15.15 uur         

bezwaarschrift van Machiels Advocaten namens Autobedrijf G. van der Ploeg,  Ambachtstrjitte 6 te Feanwâlden inzake besluit van 30 november 2015 betreffende maatwerkvoorschriften