Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer

RSS feed

Op donderdag 21 juli a.s. is er een hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.

De hoorzitting vindt plaats op gemeentehuis van Dongeradeel in het oude gedeelte aan de Suupmarkt. Deze zitting is openbaar. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries tel.nr. 14-0511 (kies gemeente Dantumadiel) of via Post@Dantumadiel.eu.

Aanwezige commissieleden:
Dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, dhr. D. Beltman

Secretarissen:

Mevr. H. Pel (Kollumerland c.a.)
dhr. J. Boskma (Dongeradeel)

15.10 uur          bezwaarschrift van mevrouw C.G. Drewes, Wouddijk 1 te Kollum tegen het besluit van

11 april 2016    betreffende intrekking exploitatievergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf op het perceel Wouddijk 1 te Kollum.

15.45 uur          bezwaarschrift van fam. Jongeling, Skipsfeartsein 24 te Metslawier tegen het besluit van 25 april 2016 (verzonden 26 april 2016) betreffende weigering omgevingsvergunning voor het legaliseren van een berging/schuurtje op de locatie Skipfeartsein 24 te Metslawier.

16.20 uur          bezwaarschrift van de heer D. Dam, Skipfeartsein 25 te Metslawier tegen het besluit van 25 april 2016 (verzonden 26 april 2016) betreffende weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping/zithoek op de locatie Skipfeartsein 25 te Metslawier.