Hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften

RSS feed

Op donderdag 22 september vindt een hoorzitting plaats van de  intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer in het gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt).

Deze zitting is openbaar. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries tel.nr. 14-0511 (kies gemeente Dantumadiel) of via Post@Dantumadiel.eu.

Aanwezige commissieleden:
Dhr. H. Schukking (vz), dhr. J. van der Werff, mevrouw Y. Snijder

Secretarissen:
Dhr. K. Corsel (Ferwerderadiel)
Dhr. J. Boskma (Dongeradeel)
Mevr. M. Sanders (Dantumadiel)

15.25 uur          bezwaarschrift van dhr. Talsma, Seepmawei 4 in Ternaard inzake het besluit van 7 juli 2016, weigering omgevingsvergunning afwijken
bestemmingsplan voor dempen sloot aan Meinsma-wei bij Moddergat.

16.00 uur          bezwaarschrift van De Haan advocaten & notarissen, namens Van der Meulen Hallum. BV, Hellema Hallum BV en Helwa Wafelbakkerrij BV te Hallum, inzake het besluit van 14 juni 2016, be­tref­fende omgevingsvergunning voor het veranderen van de mestvergissingsinstallatie aan de Nieuweweg 23 te Marrum.

16.35 uur          bezwaarschrift van dhr. F. Visser, A. van der Meulenstrjitte 9 te De Westereen, inzake besluit 18 mei 2016, muilkorfgebod en last onder dwangsom.

17.10 uur          bezwaarschrift van Dhr. T. Visser, Sylsterwei 3, 9133 DH Anjum,

ANV Guozze- boeren NEF (Anjum), ANV Guozze-krite (Anjum) en Agr. Coll. Waadrâne (Waaxens) inzake besluit 31 mei 2016, verlenen omgevingsvergunning aan gemeente herinrichten gebied Bochtjesplaat (Lauwersmeer).