Hoorzitting intergemeentelijke (DDFK) adviescommissie voor de bezwaarschriften

RSS feed

Donderdag 19 januari is er een hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK.

De hoorzitting is in het gemeentehuis te Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt). Deze zitting is openbaar. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries (team Algemene Juridische zaken) telefoonnummer (0519) 298888 of per e-mail: info@ddfk.nl.


Aanwezige commissieleden:

Dhr. H. Schukking (vz), dhr. M. Hoekstra, mevr. Y. Snijder

Secretaris:

Mevrouw H. Pel en de heer J. Boskma


15.10 uur          bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 26-08-2016, weigeren aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tweede uitweg op de locatie Tolhuis 39, 9291 JW Kollum

16.20 uur          bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 13-09-2016, weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee dakkapellen locatie De Wiel 2 te Paesens

17.30 uur          bezwaarschriften inzake verkeersbesluit d.d. 26-10-2016, afsluiting Schreiersbrug Dokkum voor fiets- en voetgangersverkeer