Hoorzitting Kansen in Kernen

RSS feed

Dinsdag 26 april gaat de raad van Dantumadiel het voorstel Kansen in Kernen behandelen in een raadsvergadering. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 19 april.

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 19 april vanaf 20.30 uur in het gemeentehuis. 

Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meld u dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu.

Via het menu (bestuur/gemeenteraad/vergaderkalender en -stukken) kunt u de achterliggende stukken vinden.  De vergadering is openbaar. Iedereen is van harte welkom.