Hoorzitting over rekenkamerrapport 'De weg naar herstel'

RSS feed

Binnenkort gaat de raad van Dantumadiel het rapport van de Rekenkamer Dantumadiel-Kollumerland c.a. over het wegenonderhoud in beide gemeenten behandelen in een raadsvergadering. Dit rapport is een beleidsevaluatie van het wegenonderhoud over de periode van 2010 tot heden.

Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 13 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld.

Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meld u dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu. In het menu onder bestuur/gemeenteraad bij de agenda van 13 september de achterliggende stukken vinden. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom.