Hoorzitting Sportnota Dantumadiel

RSS feed

Dinsdag 31 mei gaat de raad van Dantumadiel nota ‘Sport in Dantumadiel: Nieuwe rollen, nieuwe kansen’ behandelen in een raadsvergadering. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp in een Hoorzitting op 24 mei.

Onderwerp : Sport in Dantumadiel: Nieuwe rollen, nieuwe kansen
Datum : dinsdag 24 mei 2016
Tijd : 19.30 uur
Locatie : Gemeentehuis Dantumadiel te Damwâld

Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meld u dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu. Op de website van de gemeente www.dantumadiel.eu kunt u via bestuur/gemeenteraad bij de agenda van 24 mei de achterliggende stukken vinden. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom.

Hoorzitting in plaats van Ronde Tafel Gesprek
Sinds kort werkt de raad met een nieuwe vorm om inwoners van de gemeente te horen over verschillende onderwerpen. Dit noemen we een Hoorzitting en komt in de plaats van een RTG. Net als bij een RTG heeft de hoorzitting een raadslid als voorzitter en is er per fractie één raadslid aanwezig.